Show Info

© 2018 Meda Norbutaite

Biography

Meda Norbutaitė was born on December 11, 1969 in Šiauliai, Lithuania.

Artistic education. 1985  graduated  from Šiauliai Art School. Since 1987 studied at Kaunas Higher School of Arts, graduating in 1990 with a diploma in artistic design, speciality in mural painting. 1990–1998 studied at Šiauliai University Faculty of Arts, acquiring Master‘s Degree in the Humanities (art criticism, painting, academic adviser prof. Vincentas Gečas).

Teaching. 1997–2011 worked as teacher at Šiauliai University Faculty of Arts, Drawing Department. Since 2006 works as teacher of art subjects at Vilnius Gediminas Technical University. 2015-2022 – at Kazimieras Simonavičius University. In 2016 was awarded the pedagogical title of Associate Professor in Arts. In 2016 and 2019 has lead art workshops at University of Coimbra and ESMAD P. Porto (Portugal), Leuvarden University of Applied Arts (the Netherlands), UNIWA (Greece), University of Franche-Comté (France), UJEP (Czech Republic), University of A Coruña (Spain).

Memberships. Since 1999 Member of Lithuanian Artists’Association (LAA). 2016-2020 Member of LAA Painters’ Board. Since 2017 Member of LATGA (Lithuania). Since 2020 Member of the Council of LAA. Since 2022 Member of Paris Taylor Foundation, Artists’Association (France).

Publications. In 2006 published students’ handbook Relief Textures; Co-author, compiler and designer of students’ handbook Laws of Composition in Forms of Nature (published 2011); Art Director for Kensaku Shioya (Japan) photo album See through Chrysalis (published 2011); In 2020 published art album Meda Norbutaitė  compiled by the culturologist and art critic Prof. Dr. Habit. Antanas Andrijauskas; Co-author of 2021 published book Fashion Phenomenon. Fashion in a creative society (article Art Contexts in the Fashion Industry); In 2022 published catalog of cycle Clownery; etc. 

Curatorial activities. Selected projects: 2015 –  Still-Life. Contemporary Context in Tradition, LAA Gallery Arka, Vilnius; 2016 –  100% Painting, LAA Gallery Arka, Vilnius; 2018 – Document, Vilnius Town Hall; 2020 – coordinator of Vilnius Painting, Alytus Culture Center, Lithuania.

Exhibitions, art fairs, residencies. Since 1997 holds personal exhibitions (Lithuania, Poland, France, Switzerland, Belarus, Russia, etc.) and participates in group exhibitions, art fairs, residencies, other art projects (Lithuania, France, USA, England, Germany, Austria, Latvia, Estonia, Moldova, Belarus, Georgia, Netherlands, Czech Republic, Switzerland, Norway, South Korea, Slovenia, Croatia, Poland, Greece, Spain, Portugal, etc.).

Main exhibitions: 2023 – 7th Zagreb Biennial of Painting, Mestrovic Pavilion, Croatia; 2023 – Exhibition „Man and Woman“, Estonia National Museum, Tartu; 2023, 2022, 2021 – Contemporary Art Fair  ART VILNIUS, Litexpo; 2023 – VOLTA Basel Art Fair, Switzerland; 2023 – 30th exhibition „Man and Woman“, MONA New Art Museum, Estonia; 2023- Exhibition of Vilnius artists Iron Wolf, Espace Commines, Paris, France;  2023, 2022, 2021 – International Contemporary Art Exhibition NordArt, Germany; 2022 – Project X: EGO, Mark Rothko Art Museum, Latvia; 2022- EAL, Bargehouse, Oxo Tower Wharf,  London, England; 2022 – Author’s painting exhibition, Antanas Mončys Museum, Palanga, Lithuania; 2017 and  2021 – International art residency at Cite Internationale des Arts, Paris, France; 2021- Art Basel Miami Beach Art Fair Scope art show, Florida, USA; 2020 – Author’s painting exhibition, Artists’ Union Gallery, Vilnius, Lithuania; 2018 – International Contemporary Art Fair Art-Minsk, Belarus; 2014 – Quadrianale of Contemporary Art Q14, Vilnius Bastei, Lithuania; Author’s painting exhibitions, BaltArt GmbH, Langenthal (2006), Bern (2012), Switzerland; 2011 – Lithuanian Art Museum and M.K. Čiurlionis Gallery (Lemont, USA) art exhibition of competition, Lithuanian Art Museum, Radvilos Palace, Lithuania; 2011- International Painting Biennial BIP Chisinau-2011, Constantin Brancusi Exhibition Center, Moldova; 2006 – 5th International Biennial of Drawing, Museum of West Bohemia, Pilsen, Czechia; 2002 – International project Time for Tea. Lietuviškai, Vartai Gallery, Vilnius, Lithuania; 2001 – 2th World Festival of Art on Paper, Ljubliana, Slovenia; 2001 – 15th International Triennial of Drawings, Rijeka Museum of Modern and Contemporary Art, Rijek, Croatia; etc.

Awards and recognition. Receiver of the Swiss Baltic Net Graduate Award (Gerbert Rüf Foundation, Switzerland, 2003). The work Rafting of The Red Sheep nominated for International Painting Biennial BIP Chisinau-2011 (Constantin Brancusi Exhibition Centre, Chisinau, Moldova, 2011). Winner of the 8th World Samogitian Art Exhibition (The Samogitian Art Museum, Plungė, Lithuania, 2020).  Finalist of Zabolis Art Prize (Vilnius, Lithuania, 2021).  Grand Prize Winner of the competition Exposure (See/Me art gallery, New York City, USA, 2021).  Finalist of competition True North, (New York City, USA, 2023) and etc.

Art works are represented in the collections. MO Museum of Modern Art (Lithuania); SEMC Stasys Eidrigevičius Museum (Lithuania); private collections in Lithuania, Germany, England, Austria, Italy, France, Switzerland, Slovenia, Japan, USA and etc.

***

BIOGRAFIJA

Meda Norbutaitė gimė 1969 m. gruodžio 11 d. Šiauliuose.

Meninis išsilavinimas. 1985 m. baigė Šiaulių vaikų dailės mokyklą. Nuo 1987 m. studijavo Kauno aukštesniojoje meno mokykloje, kurią 1990 m. baigusi įgijo meninio apipavidalinimo specialybę su sieninės tapybos specializacija. 1998 m.  Šiaulių universiteto Menų fakultete įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį (dailėtyra, tapyba, vadovas prof. Vincentas Gečas).

Dėstymas. 1997–2011 m. dirbo Šiaulių universiteto Menų fakulteto Piešimo katedros dėstytoja. Nuo 2006 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto meno dalykų dėstytoja. 2015- 2022 m. dėstė kompoziciją ir spalvotyrą Kazimiero Simonavičiaus universitete. 2016 m. suteiktas meno srities docento pedagoginis vardas. 2016 ir 2019 m. pravestos meno mokymų dirbtuvės Koimbros universitete bei P. Porto ESMAD (Portugalija), Leuvardeno taikomųjų mokslų universitete (Nyderlandai), Vakarų Atikos universitete (Graikija), Franš Kontės universitetas (Prancūzija), UJEP (Čekija), Korunjos universitetas (Ispanija).

Narystė. Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė. 2016-2020 m. LDS Vilniaus Tapytojų sekcijos biuro narė. Nuo 2017 m. LATGA narė. Nuo 2020 m. LDS tarybos narė. Nuo 2021 m. See/Me meno organizacijos narė (NYC, JAV). Nuo 2022 m. Paryžiaus Taylor fondo menininkų asociacijos narė (Prancūzija).

Leidiniai.   Mokomoji knyga Meda Norbutaitė, „Reljefinė faktūra“, 2006 m. Mokomosios knygos Aistė Andriušytė, Meda Norbutaitė, „Kompozicijos dėsniai gamtos formose“, 2011 m. bendraautorė, sudarytoja, dizainerė. Fotografijų albumo Kensaku Shioya (Japonija), „See through Chrysalis“, 2011 m.  meno vadovė  Knygos Nerijus Cibulskas, „Veneros“, 2019 m. dizainas ir iliustracijos. Kūriniai publikuoti knygoje „Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei, III tomas“, 2016 m. 2020 m. išleistas Medos Norbutaitės meno albumas, sudarytas kultūrologo, meno kritiko prof. habil. dr. Antano Andrijausko.  Knygos Ieva Dumbrytė, „Šaltienos bistro“, 2021 m. viršelio dizainui panaudotas Medos Norbutaitės kūrinys „Mėlynas kraujas“, 2016  Knygos „Mados fenomenas. Mada kūrybinėje visuomenėje“, 2021 m. bendraautorė (str. „Meno kontekstai mados industrijoje“)2022 m. išleistas Medos Norbutaitės kūrinių ciklo „Klounada“ katalogas (tekstai: dr. Skaidra Trilupaitytė, Meda Norbutaitė). Knygos Jolanta Zabarskaitė “Kaip kalba gamina prasmę”,2023 m. viršelio dizainui panaudotas Medos Norbutaitės kūrinys „Vinjetė. Tortas į veidą“, 2022. Medos Norbutaitės kūriniai yra publikuoti parodų kataloguose, meno žurnaluose ir kituose leidiniuose.

Kuratorinė veikla. Svarbiausi projektai: 2015 m. – „Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“, LDS galerija „Arka“, Vilnius; 2016 m. –  „100% tapybos“, LDS galerija „Arka“, Vilnius; 2018 m. –  „Dokumentas“, Vilniaus rotušė; 2020 m. – parodos „Vilniaus tapyba“ koordinatorė, Alytaus kultūros centras.

Parodos, meno mugės, rezidencijos. Nuo 1997 m. rengia autorines parodas (Lietuva, Prancūzija, Lenkija, Šveicarija, Baltarusija, Rusija, kt.), dalyvauja grupinėse parodose, meno mugėse, rezidencijose, kituose meno projektuose (Lietuva, Prancūzija, JAV, Anglija, Vokietija, Austrija, Latvija, Estija, Moldova, Baltarusija, Gruzija, Nyderlandai, Čekija, Šveicarija, Norvegija, Pietų Korėjoja, Slovėnija, Kroatija, Lenkija, Graikija, Ispanija, Portugalija ir kt.).

Pagrindiniai projektai: 2023 –  7-oji Zagrebo tapybos bienalė, Mestrovic Pavilion, Kroatija; 2023 – paroda „Vyras ir moteris“, Estijos nacionalinis muziejus, Tartu; 2023, 2022, 2021 m. – Šiuolaikinio meno mugė ART VILNIUS, Litexpo; 2023 m.- VOLTA Basel Art Fair, Šveicarija; 2023 m.- 30-oji paroda „Man and Woman“, MONA New Art Museum, Estija; 2023 m.- paroda „True North“, Gallery 23 NY, Niujorkas, JAV; 2023 m.- Vilniaus menininkų paroda „Geležinis Vilkas“, Espace Commines, Paryžius, Prancūzija; 2023, 2022, 2021 m. – tarptautinė šiuolaikinio meno paroda NordArt, Vokietija; 2022 m. –  X: EGO, Marko Rothko meno muziejus, Latvija; 2022 m. –  EAL, Bargehouse, Oxo Tower Wharf, Londonas, Anglija; 2022 m. – autorinė tapybos paroda Antano Mončio muziejuje, Palanga; 2017 ir 2021 m. – tarptautinė meno rezidencija Cite Internationale des Arts, Paryžius, Prancūzija; 2021 m. – kūryba pristatyta Art Basel Miami Beach Art Fair Scope meno parodoje, Florida, JAV; 2020  m. – autorinė tapybos paroda „Kitimas“, LDS galerija, Vilnius; 2018 m. – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art-Minsk, Baltarusija; 2017 m. – autorinė tapybos paroda „Implikacijos”, galerija “Arka”, Vilnius; 2014  m. – šiuolaikinio meno kvadrianalė Q14, Vilniaus bastėja; BaltArt GmbH Switzerland surengtos autorinės tapybos parodos, Langentalis (2006 m.), Bernas (2012 m.), Šveicarija; 2011 m. – Lietuvos dailės muziejaus ir M.K. Čiurlionio galerijos (Lemontas, JAV) konkursinė paroda, Lietuvos dailės muziejus, Radvilų rūmai; 2011 m. – tarptautinė tapybos bienalė BIP Chisinau-2011, Constantin‘o Brancusi parodų centras, Kišiniovas, Moldova; 2006 m. – 5-oji tarptautinė piešinio bienalė, Vakarų Bohemijos muziejus, Pilzenas, Čekija; 2002 m. – tarptautinis projektas „Time for Tea. Lietuviškai“, galerija „Vartai“, Vilnius; 2001 m. – 2-asis Pasaulinis meno ant popieriaus festivalis, Liubliana, Slovėnija; 2001 m. – 15-oji tarptautinė piešinių trienalėje, Rijeko modernaus ir šiuolaikinio meno muziejus, Kroatija ir kt.

Apdovanojimai ir įvertinimai. Konkurso „True North“ finalininkė (Niujorkas, JAV, 2023 m.). Tarptautinio konkurso „Exposure“ didžiojo prizo laimėtoja („See/Me“ meno galerija, Niujorkas, JAV, 2021 m.). Zabolis Art Prize 2021 finalininkė  (Vilnius). 8-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos specialaus prizo laureatė (Žemaičių dailės muziejus, Plungė, 2020 m.). Tapybos bienalei BIP Chisinau-2011 nominuotas darbas „Raudonų avių plukdymas“ (Kišiniovas, Moldova). „Swiss Baltic Net Graduate Award“ premija (Šveicarijos Gerberto Rüfo fondas, 2003 m.).

Meno kūrinių yra įsigiję: MO Modernaus meno muziejus (Lietuva); SEMC Stasio Eidrigevičiaus meno centras (Lietuva); privatūs kolekcininkai Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje, Japonijoje, JAV ir kt.


 

PERSONAL EXHIBITIONS / AUTORINĖS PARODOS

2024 – Exhibition Clownery, (curator- Evelina Januškaitė, architecture- Paulius Rukas, design- Gytis Skudžinskas), Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Paroda Klounada“ (kuratorė- Evelina Januškaitė, architektūra- Paulius Rukas, dizainas- Gytis Skudžinskas), galerija „Arka“, Vilnius

2023 – Drawings exhibition „Architectonics“, Arts Brige Gallery, Vilnius / Piešinių paroda „Architektonika“, galerija “Menų tiltas”, Vilnius

2023 – Painting exhibition Clownery, Palanga Resort Museum / Paroda „Klounada“, Palangos kurorto muziejus

2022 – Painting exhibition Thing. Body. Animal, Antanas Mončys Museum, Palanga / Tapybos paroda „Daiktas. Kūnas. Gyvūnas“, Antano Mončio muziejus, Palanga

2021 – Painting and drawing exhibition, Cite internationale des arts, Paris, France / Tapybos ir piešinių paroda, Cite internationale des arts, Paryžius, Prancūzija

2021 – Painting exhibition Le ROI, Arts Brige Gallery, Vilnius / Tapybos paroda „Le ROI“, galerija “Menų tiltas”, Vilnius

2021 – Exhibition and presentation of the art album Meda Norbutaitė, Librairie Gros Calin, 72 rue de Miromesnil, Paris, France / Paroda ir meno albumo – monografijos  pristatymas, knygynas „Gros Calin“, Miromesnil g. 72, Paryžius, Prancūzija

2020 –  Painting exhibition, in the cultural space Smoke Factory, Vilnius / Tapybos paroda, kultūros erdvėje „Dūmų fabrikas“ , Vilnius

2020 –  Painting exhibition Change and presentation of the album Meda Norbutaitė, the Artists’ Association Gallery, 2 Vokiečių St., Vilnius / Tapybos paroda „Kitimas“ ir albumo „Meda Norbutaitė“(sud. A.Andrijauskas) pristatymas, Dailininkų sąjungos galerija, Vokiečių g. 2, Vilnius

2020 – Painting exhibition By Running, Academy of Arts Owl Hill Gallery, Kaunas / Autorinė tapybos paroda „Probėkšmais“, Menų akademijos „Pelėdų kalno galerija“, Kaunas

2019 – Painting exhibition Meanings, Klaipeda New Gallery / Tapybos paroda „Potekstės“, „Klaipėdos naujoji galerija“

2018 – Painting exhibition, DK gallery, Minsk, Belarus / Tapybos paroda, DK galerija, Minskas, Baltarusija

2017 –Painting exhibition Implications, Arka Gallery, Vilnius / Tapybos paroda „Implikacijos“, galerija „Arka“, Vilnius

2017 – Presentation of creation, Cite internationale des arts, Paris, France / Kūrybos pristatymas, Cite internationale des arts, Paryžius, Prancūzija

2016 – Painting exhibition, Consulate of the Republic of Lithuania, St. Petersburg, Russia / Tapybos paroda, Lietuvos Respublikos konsulatas, Sankt Peterburgas, Rusija

2015 – Painting exhibition, Kurhaus, Birstonas / Tapybos paroda, Kurhauzas, Birštonas

2014 –Painting exhibition Thought’s Still Life, Park Gallery, Kaunas /  Tapybos paroda „Minčių natiurmortai“, „Parko galerija“, Kaunas

2012 – Painting exhibition Shine, Eglise française réformée Berne, BaltArt GmbH, Bern, Switzerland / Tapybos paroda „Švytėjimas“, Eglise française réformée Berne, BaltArt GmbH Switzerland, Bernas, Šveicarija

2009 – Painting exhibition Games with Rubies, St. John’s Street Gallery, Vilnius / Tapybos paroda „Žaidimai rubinais“, „Šv.Jono gatvės galerija“, Vilnius

2006 – Painting exhibition External-Internal Spaces,  BaltArt GmbH, Langenthal, Switzerland / Tapybos paroda „Išorinės-vidinės erdvės“, BaltArt GmbH Switzerland, Langentalis, Šveicarija

2004 – Exhibition of drawings From the Life, Wetter Gallery, Lublin, Poland / Piešinių paroda „Iš gyvenimo“, „Wetter Gallery“, Liublinas, Lenkija

2003 – Painting exhibition-project Through the Body,  Left-right Gallery, Vilnius / Tapybos paroda-projektas „Per-kūną“, galerija „Kairė-dešinė“, Vilnius

2002 – Painting exhibition Bodies, Šiauliai University Art Gallery / Tapybos paroda „Kūnai“, Šiaulių universiteto dailės galerija

2001, 1998, – Painting exhibitions, Gallery XX, Panevėžys / Tapybos parodos, „Galerija XX“, Panevėžys

2000 – Painting exhibition Portraits of Things, Laiptai Gallery, Šiauliai / Tapybos paroda „Daiktų portretai“, „Laiptų“ galerija, Šiauliai

2000 – Author’s project Signs on Paper, Šiauliai Art Gallery / Autorinis projektas „Ženklai popieriuje“, Šiaulių dailės galerija

1998 –  Exhibition of drawings, Laiptai Ggallery, Šiauliai / Piešinių paroda, „Laiptų“ galerija, Šiauliai

1998 – Exhibition of drawings, Baroti Gallery, Klaipeda / Piešinių paroda, „Baroti galerija“, Klaipėda

 

MAIN GROUP EXHIBITIONS, PROJECTS, ART FAIRS / SVARBIAUSIOS GRUPINĖS PARODOS, PROJEKTAI, MENO MUGĖS

 

2024- International Art Exhibition NordArt 2024, Büdelsdorf, Gremany / Tarptautinė meno paroda NordArt 2024, Biudelsdorfas, Vokietija

2023 – 7th Zagreb Biennial of Painting, Mestrovic Pavilion, Croatia / 7-oji Zagrebo tapybos bienalė, Mestrovic Pavilion, Kroatija

2023 – Exhibition „Man and Woman“, Estonia National Museum, Tartu / Paroda „Man and Woman“, Estijos nacionalinis muziejus, Tartu

2023- International Contemporary Art Fair ArtVilnius’23 (reprezented by gallery „Arts Bridge“ ), Litexpo, Vilnius / Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ArtVilnius’23 (pristatanti galerija -„Menų tiltas“), Litexpo, Vilnius

2023 – Exhibition Being and Becoming,  The Yard: Lincoln Square, New York City, New York, USA / Paroda „Being and Becoming“, The Yard: Lincoln Square, Niujorkas, JAV

2023 – Gardens of Amusement, Antanas Mončys Museum, Palanga (curator- Skaidra Trilupaitytė, artists: Meda Norbutaitė, Ieva Mediodia (USA), Virginijus Kinčinaitis, Donatas Jankauskas – Duonis, Solveiga Gutautė) / „Atrakcionų sodai“, Antano Mončio muziejus, Palanga (kuratorė- Skaidra Trilupaitytė, dalyviai: Meda Norbutaitė, Ieva Mediodia (JAV), Virginijus Kinčinaitis, Donatas Jankauskas – Duonis, Solveiga Gutautė)

2023 – Volta Basel Art Fair, Switzerland / Volta Basel meno mugė, Šveicarija

2023 – 30th exhibition Man and Woman, MONA New Art Museum, Estonia / 30-oji paroda „Man and Woman“, MONA naujojo meno muziejus, Estija

2023 – Exhibition True North, Gallery 23 NY, New York City, New York, USA / Paroda „True North“ , Gallery 23 NY, Niujorkas, JAV

2023- International Art Exhibition NordArt 2023, Büdelsdorf, Gremany / Tarptautinė meno paroda NordArt 2023, Biudelsdorfas, Vokietija

2023- Exhibition of Vilnius artists Iron Wolf, Espace Commines, Paris, France / Vilniaus menininkų paroda „Geležinis Vilkas“, Espace Commines, Paryžius, Prancūzija

2023-  Exhibition Figure 2023, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Paroda „Figūra“ 2023, Galerija „Arka“, Vilnius

2023- Exhibition Vilnius: DCC, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Paroda „Vilnius: DCC“, Galerija „Arka“, Vilnius

2022- International Contemporary Art Fair ArtVilnius’22 (reprezented by „Arka“ gallery and  „Arts Bridge“ gallery), Litexpo, Vilnius / Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ArtVilnius’22 (pristatančios galerijos: galerija „Arka“, galerija „Menų tiltas“), Litexpo, Vilnius

2022- International Art Exhibition NordArt 2022, Büdelsdorf, Gremany / Tarptautinė meno paroda NordArt 2022, Biudelsdorfas, Vokietija

2022-  Project X: EGO, Mark Rothko Art Museum, Daugavpils, Latvia / Projektas X: EGO, Marko Rothko meno muziejus, Daugpilis, Latvija

2021-  Art Basel Miami Beach Scope International Contemporary Art Fair, Booth G11, See/Me art gallery (New York City), Miami Beach, Florida, USA / tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Basel Miami Beach Scope, galerija „See/Me“ (Niujorkas), Majami Byčas, Florida, JAV

2021- International Art Exhibition NordArt 2021, Büdelsdorf, Gremany / Tarptautinė meno paroda NordArt 2021, Büdelsdorf, Vokietija

2020- Curatorial exhibition Figure, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Kuratorinė paroda „Figūra“, galerija „Arka“, Vilnius

2020-  Exhibition Vilnius Painting (curators: E. Grinius, L. Liandzbergis, M. Norbutaitė), Alytus Culture Center, Lithuania /  „Vilniaus tapyba“ (kuratoriai: E. Grinius, L. Liandzbergis, M. Norbutaitė), Alytaus kultūros centras

2019- “Odante/Waves”, I-  Officina 15 Gallery, Bolonija, Italija, II- Centotto Gallery Brooklyn, Niujorkas, JAV/ „Odante/Waves“, I- Officina 15 galerija, Bolonija, Italija, II- Centotto galerija Bruklinas, Niujorkas, JAV

2019-  3rd International Alytus Visual Art Biennial, Alytus Cultural Center, Lithuania / 3-ioji tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė  “Meno matas. Įvykių horizontas”, Alytaus kultūros centras

2019- International Mariana Veriovkina Painting Symposium Paris Lessons, Utena, Lithuania / Tarptautinis Marianos Veriovkinos tapybos simpoziumas „Paryžiaus pamokos“, Utena

2019- Three days, Exhibition No. 4, Art Factory Loftas, Vilnius, Lithuania / Sambūris „Trys dienos“, Paroda NR.4, Meno fabrikas Loftas, Vilnius

2019 – Curatorial project Document (curators: M. Norbutaitė, L. Liandzbergis), Vilnius Town Hall, Lithuania / Kuratorinis projektas „Dokumentas“ (kuratoriai: M. Norbutaitė, L. Liandzbergis), Vilniaus rotušė

2018 –International Contemporary Art Festival Art-Minsk, Art Palace, Minsk, Belarus / Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis Art-Minsk, Baltarusija

2018 – Sights of Lithuanian art (from the 100th anniversary collection of the Lithuanian Art Union 2018),  Panevėžys Art Gallery, Lithuania; Taras Shevchenka National Museum, Kyiv Art Gallery, Ukraine / Lietuvos dailė (iš Lietuvos dailės sąjungos 100-mečio kolekcijos 2018),  Panevėžio dailės galerija; Taraso Ševčenkos nacionalinis muziejus, Kijevo dailės galerija, Ukraina

2017 – the TV show LRT Culture – Line. Color. Form, series of TV shows project Silence. Sound. Silence and exhibition, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Laidos „LRT kultūra“ „Linija. Spalva. Forma“ projekto „Tyla. Garsas. Tyla“ TV laidų ciklas ir paroda, galerija „Arka“, Vilnius

2010, 2016- Exhibition Self Portraits, Vidmantas Martikonis art collection, St. Jono Street Gallery, Vilnius, Lithuania / Vidmanto Martikonio meno kolekcijos „Autoportretai “ parodos: „Šv. Jono gatvės galerija“, Vilnius, Klaipėdos dailės galerija „Herkaus galerija“

2016 – Curatorial project 100% of Painting (curators M. Norbutaitė, A. Tornau), Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Kuratorinis projektas „100% tapybos“ (kuratorės M. Norbutaitė, A. Tornau), LDS dailės galerija „Arka“, Vilnius

2015 – Curatorial project Still Life. Contemporary Context in Tradition (curator M. Norbutaitė), Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Kuratorinis projektas „Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“ (kuratorė M. Norbutaitė),  galerija „Arka“, Vilnius

2015 – Curatorial exhibition Drawing 2015. Through Form – to Content, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Kuratorinė paroda „Piešinys 2015. Per formą – į turinį”,  galerija  „Arka“, Vilnius

2014 – Quadrianale of Contemporary Art Q14, Vilnius Bastei, Lithuania / Šiuolaikinės dailės kvadrianalė „Q14“, Vilniaus bastėja

2013 – Republican curatorial project Anatomy of 21st Century , Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Respublikinis kuratorinis projektas „XXI a. anatomija“, galerija „Arka“, Vilnius

2013 – Project exhibitions of the international cultural cooperation network Creanature: Žalgiris arena, Kaunas, Lithuania; Roja Museum, Riga, Latvia; Asuurke Ramika Tower, Tallinn, Estonia / Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo tinklo „Creanature“ projektinės parodos: Žalgirio arena, Kaunas; Rojos muziejus, Ryga, Latvija; Asuurke Ramika bokštas, Talinas, Estija

2013–2014 – Curated exhibitions Portrait of the Century: Kaliningrad Art Gallery, Russia; Minsk Republican Art Gallery, Belarus; Grodno Exhibition Hall, Belarus; Giortlitz Gallery, Germany / kuruojamos parodos „Šimtmečio portretas“: Kaliningrado dailės galerija, Rusija; Minsko respublikinė dailės galerija, Gardino parodų rūmai, Baltarusija; Giortlico galerija, Vokietija

2011–2012 – Curatorial exhibitions of paintings dedicated to K. Donelaitis: Arka Gallery, Vilnius Town Hall, Vilnius Art Academy Telšiai Gallery, KKKC, Kaunas gallery Meno Parkas, Lithuania / Kuratorinės tapybos parodos, skirtos K. Donelaičiui:  galerija „Arka“, Vilniaus rotušė, VDA Telšių galerija, KKKC, Kauno galerija „Meno parkas”

2012 – International exhibition Na-pole-on, Lazarev Gallery, Sankt Peterburg, Russia / tarptautinė paroda „Na-pole-on“, Lazarevo galerija, Sankt Peterburgas, Rusija

2012 – International festival  Art in Old Lithuanian Manors, authors painting exhibitions: Anykščiai Old Chapel, Trakų Vokė  Manor, Kelme Regional Museum, Kaunas Communications History Museum, Lithuania. Exhibition of festival participants, Vilnius Town Hall, Lithuania / Tarptautinis festivalis „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“, autorinės tapybos parodos: Anykščių senoji koplyčia; Trakų Vokės Tiškevičių dvaras; Kelmės krašto muziejus; Kauno ryšių istorijos muziejus. Festivalio dalyvių paroda, Vilniaus rotušė

2011- International painting biennial Internationale de Pictura Chisinau-2011, Constantin Brancusi Exhibition Center, Chisinau, Moldova / „Internationale de Pictura Chisinau-2011“, Constantin Brancusi parodų centras, Kišiniovas, Moldova

2011 –Lithuanian Art Museum and M.K. Čiurlionis Gallery (Lemont, USA) art exhibition of competition, Lithuanian Art Museum, Radvilos Palace / Lietuvos dailės muziejaus ir M. K. Čiurlionio galerijos (Lemontas, JAV) M. J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkursas „Lietuvos sakmė“, Vilnius, Radvilų rūmai

2011 – Republican curatorial project XX Century. Self Portrait, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Respublikinis kuratorinis projektas „XX a. autoportretas“, galerija „Arka“, Vilnius

2011 – Exhibition of Vilnius painters Looking at Yourself: Arka Gallery, Vilnius; Vilnius Art Academy Telšiai Gallery; J. Monkutė-Mars Museum, Kėdainiai; Šiauliai Art Gallery, Lithuania / Vilniaus tapytojų paroda „Žvilgsnis į save“: galerija „Arka“,Vilnius; VDA parodų salė, Telšiai; J. Monkutės-Mars muziejus, Kėdainiai; Šiaulių dailės galerija

2010 – Presentation of Lithuanian modern painters, Lithuanian Embassy at Kramgasse, Bern, Switzerland / Lietuvos šiuolaikinių tapytojų pristatymas, iniciatorius- Lietuvos ambasada Kramgasse, Bernas, Šveicarija

2010 – National exhibition Line, Color, Space, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania / Respublikinė paroda „Linija, spalva, erdvė“, galerija „Arka“, Vilnius

2010 – Exhibition A look back. Art from Estonia, Latvia, Lithuania (the best works from BaltArt GmbH Switzerland Fundus),  Chramerhuus Gallery, Langenthal, Switzerland / Paroda „Žvilgsnis atgal. Menas iš Estijos, Latvijos, Lietuvos“ (geriausi darbai iš BaltArt GmbH Switzerland fondo), galerija  „Chramerhuus“, Langentalis, Šveicarija

2008 – 2009 – Overview exhibitions of LAA painters Vilnius Painting, Arka Gallery , Vilnius, Lithuania/ Apžvalginės LDS tapytojų parodos „Vilniaus tapyba“, galerija „Arka“, Vilnius

2007 – Exhibition of Šiauliai University Art Faculty teachers,  Arka Gallery , Vilnius, Lithuania  / Šiaulių universiteto Menų fakulteto dėstytojų paroda,  galerija „Arka“, Vilnius

2007, 2012, 2020 – 5th, 6th, 8th World Samogitian Art Exhibition, The Samogitian Art Museum, Plungė, Lithuania / 5-oji, 6-oji, 8-oji Pasaulio žemaičių dailės parodos, Žemaičių dailės muziejus, Plungė

2006– 5th International Biennial of Drawing, Museum of West Bohemia in Pilsen, Czech republic / 5-oji tarptautinė piešinio bienalė, Vakarų Bohemijos muziejus Pilzene, Čekija

2005 – International conceptual art project Šventumas, Laiptai Gallery, Šiauliai, Lithuania / Tarptautinis konceptualaus meno projektas „Šventumas“, galerija „Laiptai“, Šiauliai

2002 – International project Time for Tea. Lietuviškai, Vartai Gallery, Vilnius, Lithuania / Tarptautinis projektas „Laikas arbatai“, galerija „Vartai“, Vilnius

2001 – 15th International Triennial of Drawings,  Rijeka Museum of Modern and Contemporary Art, Rijek, Croatia / 15-oji Tarptautinė piešinių trienalė, Rijekos modernaus ir šiuolaikinio meno muziejujs, Rijekas, Kroatija

2001 – 2th World Festival of Art on Paper, Ljubliana, Slovenia / 2-asis Pasaulinis meno ant popieriaus festivalis, Liubliana, Slovėnija

2001 – International Mail Art exhibition Oullim, The Great Harmony, Seoul, S. Korea / Tarptautinė pašto meno paroda „Oullim, The Great Harmony“, Seulas, Pietų Korėja

2001 – 7×7 project, Art Gallery, Klaipėda, Lithuania / Projektas „7×7“, Dailės galerija, Klaipėda

1999 – Exhibition of Artists form Šiauliai, Nobilar Cultural Center, Etten-Leur, Holland / Šiaulių menininkų paroda, Nobilar kultūros centras, Etten-Leuras, Olandija

1998–2006 – Overview exhibitions of Šiauliai artists, Šiauliai Art Gallery; Vilnius Art Academy  Telšiai Gallery, Jonava Regional Museum, Lithuania; Jelgava Cultural Center, Latvia / Apžvalginės Šiaulių dailininkų parodos, Šiaulių dailės galerija; Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija; Jonavos krašto muziejus; Jelgavos kultūros centras, Latvija