Show Info

© 2018 Meda Norbutaite

Biography

Meda Norbutaitė was born on December 11, 1969 in Šiauliai, Lithuania. 1985  graduated  from Šiauliai Art School. Since 1987 studied at Kaunas Higher School of Arts, graduating in 1990 with a diploma in artistic design, speciality in mural painting. 1990–1998 studied at Šiauliai University Faculty of Arts, acquiring MA in the Humanities (art criticism, painting, academic adviser prof. V. Gečas). 1997–2011 worked as teacher at Šiauliai University Faculty of Arts, Drawing Department. Since 2006 works as teacher of art subjects at Vilnius Gediminas Technical University. Since 2015 teaches at Kazimieras Simonavičius University as well. In 2016 was awarded the pedagogical title of Associate Professor in Arts.

Since 1997 has held more than 30 personal exhibitions, participated in more than 170 group exhibitions, worked with projects in Lithuania and abroad (Latvia, Estonia, Moldova, Belarus, Georgia, the Netherlands, France, Czech Republic, Switzerland, Norway, South Korea, Russia, Slovenia, Croatia, Poland, Germany, Austria, USA etc.). Since 2012 works as art project curator (selected projects: 2015 –  Still-Life. Contemporary Context in Tradition, Gallery Arka, Vilnius; 2016 –  100% Painting, Gallery Arka, Vilnius; 2018 – Document, Vilnius Town Hall). 2017 and 2021 – the international art residence at Cite Internationale des Arts Paris (France). 2018 International Contemporary Art Festival Art-Minsk (Belarus).  NordArt 2021 (Germany). Art Basel Miami Beach Scope Art Fair 2021 (USA).

Receiver of the Swiss Baltic Net Graduate Award from Gerbert Rüf Foundation (Switzerland, 2003). The work Rafting of The Red Sheep nominated for 2011 biennale Internationale de Pictura Chisinau (Constantin Brancusi Exhibition Centre, Chisinau, Moldova, 2011). Winner of the Second Prize at the International Art Forum Winter Insomnia (St. Petersburg, Russia, 2017). Winner of the World Samogitian Art Exhibition (Samogitian Art Museum, Plungė, Lithuania, 2020).  Finalist of Zabolis Art Prize (Vilnius, Lithuania, 2021).  Grand Prize Winner of the competition Exposure (See/Me art gallery, New York City, USA).

Since 1999 Member of Lithuanian Artists’Association (LAA). 2016-2020 Member of LAA Painters’ Board. Since 2020- Member of the Council of LAA. In 2006 published students’ handbook Relief Textures. Co-author, compiler and designer of students’ handbook Laws of Composition in Forms of Nature (published 2011). Art Director for Kensaku Shioya (Japan) photoalbum See through Chrysalis (published 2011). Art Illustrator and Designer of  books. In 2016 and 2019 has lead art workshops at University of Coimbra and ESMAD P. Porto (Portugal), Leuvarden University of Applied Arts (the Netherlands), UNIWA (Greece), University of Franche-Comté (France), UJEP (Czech Republic), University of A Coruña (Spain).

 

***

 

BIOGRAFIJA

 

Meda Norbutaitė gimė 1969 m. gruodžio 11 d. Šiauliuose. 1985 m. baigė Šiaulių vaikų dailės mokyklą. Nuo 1987 m. studijavo Kauno aukštesniojoje meno mokykloje, kurią 1990 m. baigusi įgijo meninio apipavidalinimo specialybę su sieninės tapybos specializacija. 1998 m.  Šiaulių universiteto Menų fakultete įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį (dailėtyra, tapyba, vadovas prof. V. Gečas). 1997–2011 m. dirbo Šiaulių universiteto Menų fakulteto Piešimo katedros dėstytoja. Nuo 2006 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto meno dalykų dėstytoja. Nuo 2015 m. dėsto kompoziciją ir spalvotyrą Kazimiero Simonavičiaus universitete. 2016 m. suteiktas meno srities docento pedagoginis vardas.

Nuo 1997 m. surengta per 30 autorinių parodų, dalyvauta daugelyje grupinių parodų (per 170), dirbta prie projektų Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinės Amerikos Valstijos ir kt.). Nuo 2012 m. projektų kuratorė (svarbiausi projektai: 2015 m. – projektas „Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“, LDS galerija „Arka“, Vilnius; 2016 m. – projektas „100% tapybos“, LDS galerija „Arka“, Vilnius; 2018 m. – projektas „Dokumentas“, Vilniaus rotušė). 2017, 2021 m. kūrybinė viešnagė tarptautinėje meno rezidencijoje Cite Internationale des Arts Paris (Prancūzija). 2018 m. Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis Art-Minsk (Baltarusija). NordArt 2021 (Vokietija). 2021 m. Art Basel Miami Beach Scope meno mugė (JAV).

2003 m. apdovanota Šveicarijos Gerberto Rüfo fondo „Swiss Baltic Net Graduate Award“ premija. 2011 m. bienalei „Internationale de Pictura Chisinau-2011“ nominuotas darbas „Raudonų avių plukdymas“ (Constantin Brancusi parodų centras, Kišiniovas, Moldova). 2017 m. tarptautinio meno forumo „Winter Insomnia“ II vietos laureatė (Sankt Peterburgas, Rusija). 2020 m. Pasaulio žemaičių dailės parodos specialaus prizo laureatė (Žemaičių dailės muziejus, Plungė). 2021 m. Zabolis Art Prize finalistė (Vilnius).  Tarptautinio konkurso „Exposure“ didžiojo prizo laimėtoja („See/Me“ meno galerija, Niujorkas, JAV).

Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė. 2016-2020 LDS Vilniaus Tapytojų sekcijos biuro narė. Nuo 2020 m. LDS tarybos narė. 2006 m. išleista mokomoji knyga „Reljefinė faktūra“. 2011 m. išleistõs mokomosios knygos „Kompozicijos dėsniai gamtos formose“ bendraautorė, sudarytoja, dizainerė. 2011 m. Kensaku Shioya (Japonija) fotografijų albumo „See through Chrysalis“ meno vadovė. Knygų dailininkė-iliustratorė (2015, 2016- Jono Endrijaičio poezijos rinktinės, 2019- Nerijus Cibulskas, „Veneros“, 2021- Ieva Dumbrytė, „Šaltienos bistro“). 2016 ir 2019 m. pravestos meno mokymų dirbtuvės Koimbros universitete bei P. Porto ESMAD (Portugalija), Leuvardeno taikomųjų mokslų universitete (Nyderlandai), Vakarų Atikos universitete (Graikija), Franš Kontės universitetas (Prancūzija), UJEP (Čekija), Korunjos universitetas (Ispanija).

 


 

SOLO EXHIBITIONS / AUTORINĖS PARODOS

 

1998 – autorinė piešinių paroda, „Baroti galerija“, Klaipėda

1998, 2001 – autorinės tapybos parodos, LDS „Galerija XX“, Panevėžys

1998 –  autorinė piešinių paroda, „Laiptų“ galerija, Šiauliai

2000 – autorinis projektas „Ženklai popieriuje“, Šiaulių dailės galerija

2000 – autorinė tapybos paroda „Daiktų portretai“, „Laiptų“ galerija, Šiauliai

2002 – autorinė tapybos paroda „Kūnai“, Šiaulių universiteto dailės galerija

2003 – autorinė tapybos paroda-projektas „Per-kūną“, LDS galerija „Kairė-dešinė“, Vilnius

2004 – Author’s exhibition of drawings „From the Life“, „Wetter Gallery“, Lublin, Poland

2006 – Author’s painting exhibition „External-Internal Spaces“, „Balt Art Gallery“, Langenthal, Switzerland

2009 – autorinė tapybos paroda „Žaidimai rubinais“, „Šv.Jono gatvės galerija“, Vilnius

2012 – Author’s exhibition „Shine“ (parodą atidarė Lietuvos ambasadorius Šveicarijoje prof. habil. dr. Jonas Rudalevičius), Balt Art Gallery, Bern, Eglise française réformée Berne, Switzerland

2014 – autorinė tapybos paroda „Minčių natiurmortai“, „Parko galerija“, Kaunas

2015 – autorinė tapybos paroda, Kurhauzas, Birštonas

2016– Author’s painting exhibition (garbės svečias – Lietuvos generalinis konsulas Sankt Peterburge D. Numgaudis), Art-holding „Rachmaninov“, Sankt Petersburg, Russia

2016 – autorinė tapybos paroda (parodos iniciatorius – Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge), Lietuvos Respublikos konsulatas, Sankt Peterburgas, Russia

2017 – Présentation de la créativité, Cite internationale des arts, Paris, France

2017 – autorinė tapybos paroda „Implikacijos“, LDS galerija „Arka“, Vilnius

2018 – Author’s painting exhibition (iniciatorė – Lietuvos ambasada Baltarusijoje), DK gallery, Minsk, Belarus

2019- autorinė tapybos paroda „Potekstės“, Klaipėdos naujoji galerija

2020- autorinė tapybos paroda „Probėkšmais“, Menų akademijos „Pelėdų kalno galerija“, Kaunas

2020- autorinė tapybos paroda „Kitimas“ ir albumo „Meda Norbutaitė“(sud. A.Andrijauskas) pristatymas, Dailininkų sąjungos galerija, Vilnius

2020-  autorinė tapybos paroda, kultūros erdvėje „Dūmų fabrikas“ , Vilnius

2021- autorinė tapybos paroda „Le ROI“, galerija ‚Menų tiltas / Arts Bridge“, Vilnius

 

 

MAIN GROUP EXHIBITIONS, PROJECTS / SVARBIAUSIOS GRUPINĖS PARODOS, PROJEKTAI

 

1998–2006 – apžvalginės Šiaulių dailininkų parodos, Šiaulių dailės galerija; VDA Telšių galerija; Jonavos krašto muziejus; Jelgavos kultūros Centras, Latvija, kt.

1999 – Exhibition of Artists form Siauliai, Nobilar Cultural Center, Etten-Leur, Holland

2001 – projektas „7×7“, Dailės galerija, Klaipėda

2001 – International Mail Art exhibition „Oullim, The Great Harmony“, Seoul, S. Korea

2001 – II.World Festival of Art on Paper, Ljubliana, Slovenia

2001 – 15th International triennial of drawings, Modern Gallery in Rijeka Museum of Modern and Contemporary Art, Rijek, Croatia

2002 – tarptautinis projektas „Time for Tea / lietuviškai“, galerija „Vartai“, Vilnius

2005 – tarptautinis konceptualaus meno projektas „Šventumas“, „Laiptų“ galerija, Šiauliai

2006– V International Biennial of Drawing, Museum of West Bohemia in Pilsen, Czech republic

2007, 2012, 2020 – 5-oji, 6-oji, 8-oji Pasaulio žemaičių dailės parodos (8-osios parodos laureatai: M.Norbutaitė, A.Čepauskas, A.Olbutas, A.Šeronas), Žemaičių dailės muziejus, Plungė

2007 – Šiaulių universiteto Piešimo katedros dėstytojų paroda „Belsk“, LDS galerija „Arka“, Vilnius

2008 – 2009 – apžvalginės LDS tapytojų parodos „Vilniaus tapyba“, LDS galerija „Arka“, Vilnius

2010 – respublikinė paroda „Apie jas“, LDS galerija „Arka“,Vilnius; Klaipėdos dailės galerija „Herkaus galerija“, Klaipėda

2010 – Ausstellung „Ein Blick zuruck. Kunst aus Estland, Letland, Litauen“ (den besten Werken aus Balt Art Galerie Fundus), Galerie „Im kulturzentrum „Chramerhuus“, Langenthal, Schweiz

2010 – respublikinė LDS tapybos paroda „Linija, spalva, erdvė“, LDS galerija „Arka“, Vilnius

2010 – V. Martikonio meno kolekcija „Autoportretai 2“, „Šv. Jono gatvės galerija“, Vilnius

2010 – International Open Air, Goniadz, Poland

2010 – Presentation of Lithuanian modern painters, Lithuanian Embassy at Kramgasse, Switzerland

2011 – Vilniaus tapytojų paroda „Žvilgsnis į save“: LDS galerija „Arka“, Jurbarkas; VDA parodų salė, Telšiai; J. Monkutės-Mars muziejus-  galerija, Kėdainiai; Šiaulių dailės galerija

2011 – respublikinis kuratorinis projektas „XX a. autoportretas“, LDS galerija „Arka“, Vilnius

2011 – respublikinė paroda „Apie tai“, Vilniaus rotušė

2011 – Lietuvos dailės muziejus ir M. K. Čiurlionio galerija (Lemontas, JAV); M. J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkursas „Lietuvos sakmė“, Vilnius, Radvilų rūmai

2011- “Bienalei Internationale de Pictura Chisinau-2011”, Centrul de Expoziții K.Brancusi, Chișinău, Moldova / K.Brancusi Exhibition Center, Chisinau, Moldova

2011–2012 – kuratorinės tapybos parodos, skirtos K. Donelaičiui, „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą…“: LDS galerija „Arka“, Vilniaus rotušė; Kėdainių kr. Muziejaus Daugiakultūris centras; VDA Telšių galerija; Kauno galerija „Meno parkas”; Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

2011–2016 – prof. V. Gečo mokinių grupės „Trečioji karta“ tapybos parodos: galerija „Laiptai“, Šiauliai; „Juozas Art” dailės galerija; „Mažoji galerija“, Druskininkai; Seimo rūmai; Vilnius; konferencijų centras „Karolina“, Vilnius; Dusetų dailės galerija

2012 – International exhibition „Na-pole-on“, Lazarev Gallery, Sankt Peterburg, Russia

2012 – tarptautinis festivalis „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“, autorinės tapybos parodos: Anykščių senoji koplyčia; Trakų Vokės      Tiškevičių dvaras; Kelmės krašto muziejus; Kauno ryšių istorijos muziejus; festivalio dalyvių paroda, Vilniaus rotušė

2012 – respublikinė paroda „Moteriški džiaugsmai“, Vilniaus rotušė

2012 – Vilniaus tapytojų paroda „Menininkas ir miestas“, LDS galerija „Arka“

2013 – Vilniaus ir Sankt Peterburgo (Rusija) menininkų tapybos projektas „Winter Insomnia I“, galerija „Juozas Art”, Vilnius

2013–2014 – kuratorinė paroda „Šimtmečio portretas“ / „Портрет века“: Seimo rūmai, Vilnius; Kaliningrado dailės galerija, Rusija; Giortlitzo galerija,Vokietija; Minsko respublikinė Meno galerija, Baltarusija; Gardino parodų rūmai, Baltarusija

2013 – Vilniaus tapytojų paroda „Skrydis“, skirta S. Dariaus ir S. Girėno 80-osioms skrydžio metinėms paminėti, LDS galerija „Arka“; Kauno aviacijos muziejus; VDA Telšių galerija

2013 – tarptautinė meno laboratorija, Paluodės k., Zarasų r.

2013 – tarptautinio festivalio „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ tapybos pleneras, Ryšių istorijos muziejus, Kaunas

2013 – International Open Air „Palette of Friendship“, Batumi, Georgia

2013 – respublikinis kuratorinis projektas „XXI a. anatomija“, galerija „Arka“, Vilnius

2013 – International Art Forum „Omena Art“, Art Village Rajan Loma, Finland

2013 – tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo tinklo „Creanature“ projektinės parodos: Žalgirio arena, Kaunas; Roja muziejus, Ryga, Latvija; Asuurke Ramika Tower, Talinas, Estija

2014 – šiuolaikinės dailės kvadrianalė „Q14“, Vilniaus bastėja

2014 – Vilniaus tapytojų paroda „Laisvės spalvos“: LDS galerija „Arka“, Vilnius; Užsienio reikalų ministerija, Vilnius; Minsko paveikslų galerija, Baltarusija

2014 – tapybos konkursas A. Gudaičio premijai laimėti, „Pylimo“ galerija, Vilnius

2014, 2015 – tarptautinis pleneras, Bikuškio dvaras, Utenos r.

2015 – dailės ir pilietiškumo akcija „Laisvė – tai mes“, Vilniaus bastėja (projekto dalyviai – žinomi menininkai, politikai, filosofai, fotografai)

2015 – kuratorinė paroda „Piešinys 2015 / per formą – į turinį”, LDS galerija  „Arka“, Vilnius

2015 – kuratorinis projektas „Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“ (kuratorė M. Norbutaitė), LDS galerija „Arka“, Vilnius

2016 – International Art Forum „Winter Insomnia IV“, Art-holding „Rachmaninov“, Sankt Petersburg, Russia

2016, 2018, 2020 – tarptautinės parodos „Žirgas dailėje“, Dusetų dailės galerija

2016 – kuratorinis projektas „100% tapybos“ (kuratorės M. Norbutaitė, A. Tornau), LDS dailės galerija „Arka“, Vilnius

2016 – International Open Air, „Zemgale-7“, Tervete, Latvia

2016 – V. Martikonio meno kolekcija „Autoportretai“, Klaipėdos dailės galerija „Herkaus galerija“

2017 – International Art Forum „Winter Insomnia V“,Sankt Petersburg, Russia

2017 – laidos „LRT kultūra“ „Linija. Spalva. Forma“ projekto „Tyla. Garsas. Tyla“ TV laidų ciklas ir paroda, galerija „Arka“, Vilnius

2017 – 2-oji tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė „Meno matas. Erdvė“, Alytaus m. Teatro parodinės erdvės

2017 – Exhibition of International project “Artists paint Music”, Sankt Petersburg Academic Chapel, Russia

2017 – Vilniaus tapytojų paroda „Laukinis kultūrinis augalas”, Trakų Vokės dvaro rūmai, Vilnius

2018 – „Lietuvos dailės akiračiai / iš Lietuvos dailės sąjungos 100-mečio kolekcijos 2018“, Panevėžio dailės galerija; Kijevas, Ukraina; Karaliaučius, Rusija ir kt.

2018 –International Contemporary Art Festival Art-Minsk, Art Palace, Minsk, Belarus

2019 – kuratorinis projektas „Dokumentas“, kuratoriai: M. Norbutaitė, L. Liandzbergis, Vilniaus rotušė

2019- Sambūris „Trys dienos“, PARODA NR.4, Meno fabrikas LOFTAS, Vilnius

2019- tarptautinis  tapytojų pleneras ,,Eglė“, Druskininkai (dalyviai: M. Norbutaitė, V.Antanavičius, D.Kasčiūnaitė, R. Filistovičius, R. Balinskas, A. Germanė (Latvija), M. Kosiskaitė, R. Bičiūnas, V. Janulis, B. Gražys, S.Grinevič, M. Skudutis)

2019- International Painting Symposium „Paris Lessons“, Utena (participants: M. Norbutaitė, I. Krapo (France), Ch. Massé (France), P. Krosmann (Estonia), R. Balinskas, S. Dastikas, M. Ganusauskaitė, M. Kosinskaitė, E. Rakauskaitė, A. Surgailis, A. Šaltenis, etc.)

2019-  Žemaičių dailės muziejus, Plungė, jungtinė dailės kūrinių paroda “LDS 100-mečio aidai”

2019-  Trakų Vokės dvaras, Vilnius, “Erotika ne per rakto skylutę”

2019- Alytaus kultūros centras, 3-ioji tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė  “Meno matas. Įvykių horizontas”

2019- Marijampolės kultūros centras (M.B. Stankūnienės galerija), Zyplių dvaras. „Baltas kambarys. Mizantropinės vaišės” (dalyviai: M. Norbutaitė, M. Furmana, D. Kairevičiūtė, M. Kosinskaitė, R. Petrauskas)

2019- “Odante/Waves”, I- galerija Officina 15. Bolonija, Italija, II- Centotto Gallery Brooklyn, Niujorkas, JAV

2020- Alytaus kultūros centras, „Vilniaus tapyba“(kuratoriai: E. Grinius, L. Liandzbergis, M. Norbutaitė)

2020- tarptautinis pleneras „Pelėdų kalno paslaptys“, Menų akademijos „Pelėdų kalno galerija“, Kaunas

2020- paroda „Salve, Vilnius“, Trakų Vokės dvaras, Vinius

2020- paroda „Figūra“, galerija „Arka“, Vilnius

2020- „Menas be stogo“ , 100 menininkų ant JCDecaux stendų, stendas J.Basanavičiaus g. 23, Vilnius

2020- tarptautinis  tapytojų pleneras ,,Eglė“, Druskininkai (dalyviai: M. Norbutaitė, D. Kasčiūnaitė, V.Antanavičius, R. Bičiūnas, B. Gražys, R. Filistovičius, M. Skudutis, R. Balinskas, J. Daniliauskas, V. Janulis, A. Germane (Ryga) ir M. Čačka (Daugpilis))

2021- grupinė paroda „Hedonizmas.lt“ (dalyviai: Meda Norbutaitė, Salomonas Teitelbaumas, Aleksandras Vozbinas, Robertas Bliuj, Jurga Augustaitytė, Justina Puidokaitė, Danielius Rusys), „Godo“ galerija, Vilnius

2021- International Art Exhibition NordArt 2021, Büdelsdorf, Gremany

2021-  Art Basel Miami Beach Scope International Contemporary Art Fair, See/Me art gallery, New York City, Booth G11, Miami Beach, Florida, USA